Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Szkoła Podstawowa

Szkolnik

Statut Szkoły Podstawowej

Foto galeria


Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

Zapraszamy

Kalendarz
Administrator

janbankowski@wp.pl

Nie - wulgaryzmom. O piękno mowy ojczystej

  Nie wulgaryzmom! - namawia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swoim najnowszym projekcie. W specjalnym konkursie zachęcającym do eliminowania wulgaryzmów z języka, dzieci i młodzież mogą pokazać, jak dbają o piękno ojczystej mowy.Regulamin IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego
Nie - wulgaryzmom.O piękno mowy ojczystej

1. Cele konkursu:

 • eliminowanie wulgaryzmów z języka,
 • popularyzacja piękna mowy ojczystej,
 • promowanie kultury kontaktów werbalnych dzieci i młodzieży.

 

2. Adresaci konkursu:

            Konkurs adresowany jest do uczniów od IV klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego.

 

3. Kategorie konkursowe:

            Obowiązują następujące kategorie wiekowe:

 • klasy IV-VI szkół podstawowych
 • uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

            Obowiązują następujące kategorie konkursowe:

 

 • PLAKAT: uczniowie zgłaszający propozycję konkursową powinni wykonać ją w sposób samodzielny w dowolnej formie plastycznej w formacie A3 lub A4. Dopuszcza się prace zespołowe. Nie dopuszcza się prac wykonanych techniką komputerową.
 • HASŁO: uczniowie przedstawiający do konkursu hasło powinni zamieścić jego treść na karcie zgłoszenia zawierającej informacje o autorze oraz ewentualnie inne ważne zdaniem autora informacje o treści zgłoszonego pomysłu.(załącznik nr 1)
 • LOGO: do konkursu można przedstawić projekt znaku graficznego nawiązującego do tematyki konkursu. Dopuszcza się zastosowanie techniki komputerowej (354x354 pikseli, rozdzielczość 300dpi w formacie CDR). Powinien on być zaprezentowany w postaci graficznej lub wydruku. Logo nie powinno przekraczać rozmiarów 3cm x 3cm (lub średnica 3cm). 
 • UTWÓR LITERACKI: w konkursie dopuszcza się następujące formy literackie: krótki utwór poetycki, esej (3600 znaków) , opowiadanie (3000 znaków), scenariusz przedstawienia (nie więcej niż 3 strony).
 • PREZENTACJA MULTIMEDIALNA odzwierciedlające tematykę konkursową.

 

4. Kryteria oceny:

 • Prace zgłaszane w kategoriach konkursowych powinny promować treści zawarte w temacie konkursu.
 • Bardzo wysoko ocenione będzie uwzględnienie w pomyśle elementów tożsamości lokalnej (chodzi o to, by plakat, logo, hasło, utwór literacki lub prezentacja multimedialna promowały pozytywne wzorce w połączeniu z powiatem lubaczowskim). Nie jest to jednak warunek konieczny do udziału w konkursie.
 • Przy ocenie prac liczyć się będzie odzwierciedlenie tematu, pomysłowość oraz estetyka      (w przypadku prac o charakterze plastycznym).

 

5. Postanowienia ogólne:

 • Każdy uczeń może wziąć udział w dowolnej ilości kategorii konkursowych.
 • Szkoły uczestniczące w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia w swoich szkołach zajęć omawiających tematykę konkursową. Propozycje do wykorzystania zamieszczone są w dalszej części niniejszego regulaminu.
 • Szkoły mogą przesłać maksymalnie po 3 zgłoszenia w każdej z kategorii konkursowych.
 • W przypadku zgłoszenia większej ilości prac przez uczniów należy przeprowadzić etap szkolny konkursu.
 • Organizatorzy powołają komisję konkursową, która wyłoni najlepsze pomysły we wszystkich kategoriach konkursowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wyłonienia zwycięskiej pracy w kategoriach, w których zgłoszone prace nie spełniają przyjętych kryteriów oceny.
 • W konkursie zostaną wyłonieni laureaci z poszczególnych kategorii wiekowych.
 • Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz publikacją  zwycięskich prac.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o uroczystości wręczenia nagród.
 • Prace konkursowe stanowią własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie prac i danych osobowych przez organizatorów do celów wydawniczych i wystawienniczych.

 

6. Miejsce składania prac: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

 

7. Termin składania prac: 22 marzec 2010r.

 

8. Tryb zgłaszania prac do konkursu:

 • Każda praca musi być opatrzona informacjami: imię i nazwisko autora/autorów, wiek ucznia, klasa, adres szkoły i numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna lub wychowawcy. Dodatkowo mogą zostać zamieszczone inne informacje uznane przez ucznia lub opiekuna za istotne.
 • Prace muszą być dostarczone w przewidzianym terminie na wskazany adres.
 • Szkoła zgłaszająca uczestnictwo powinna przygotować zbiorcze zestawienie autorów prac    w celu potwierdzenia złożenia (załącznik nr 2)

 

9. Organizatorzy: Zespół Samokształceniowy Pedagogów Szkolnych Powiatu Lubaczowskiego, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubaczowie, Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

 

10. Patronat: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Konkatedrze w Lubaczowie

 

 

Proponowana literatura:

 

 • Gut J.Haman W.:Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Warszawa, Wydawnictwo Kontrakt, 1993.
 • Jak żyć z ludźmi- Program profilaktyczny dla młodzieży. (opr.) Kobiałka A., Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1989.
 • Król- Fijewska M.:Trening asertywności. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia                 i Trzeźwości, 1992.
 • Żmijowska H.Kontrakty jako metoda rozwiązywania trudnych sytuacji uczniów szkół podstawowych. B1, Warszawa, Raabe, 2004.

 

Ponadto w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej znajdują się konspekty do zajęć poświęconych ww problematyce. Zainteresowane skorzystaniem osoby prosimy o kontakt.

 

 admin, 10-02-2010, odsłon: 2659
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:Wykaz podręczników
na rok szkolny
2017/2018

Publiczne Gimnazjum

Statut Publicznego Gimnazjum

Nasza szkoła


Adres


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

Galeria


Linki

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
Pogoda

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0103
Zapytania SQL: 24
© Copyright 2017 Jan Bańkowski